Beskrivelse av: – Norsk–Colombianos er en frivillig organisasjon rettet mot unge adopterte fra Colombia i Norge. Gjennom arrangementer og andre aktiviteter har foreningen som mål å skape et samlingspunkt og sosialt nettverk for unge adopterte fra Colombia. Foreningen ønsker også at den skal være et forum for temaer rundt adopsjon, røtter og tilbakereise, samt colombiansk kultur og kunnskap om landet.

E-postadresse – col_ando@hotmail.com

Adresse – Grønlandsleiret 46

Nasjonalitet: – Colombia, Norge

Kommune – Oslo

Webside – http://www.ungadoptert.no

Poststed – Oslo

Post nr – 0190