Rundskriv for politiet

UDI sitt rundskriv omtaler politiet og skattekontoret sin håndtering av asylsøkere og overføringsflyktninger som har problemer med å få fødselsnummer.

For IMDi har dette medført at noen kommuner har gitt beskjed om at de reserverer seg mot å bosette flyktninger inntil problemer med personnummer ble avklart.

Rundskriv for politiet
Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/Rundskriv/2012/RS%202012%20nr.1Aktuelle%20dokumenter%20og%20fremgangsm%C3%A5te%20ved%20innhenting%20av%20f%C3%B8dselsnummer%20for%20overf%C3%B8ringsflyktninger%20og%20asyls%C3%B8kere%20med%20innvilget%20oppholdstillatelse.pdf

Utgitt år – 2012

Utgiver – IMDi

Undertittel – Aktuelle dokumenter og fremgangsmåte ved innhenting av fødselsnummer for overføringsflyktninger og asylsøkere med innvilget oppholdstillatelse

Språk – Norsk

Antall sider – 3

Dokumenttype – artikkel