Beskrivelse av: – Cubaforeningen i Norge (tidligere Norsk-Cubansk Forening) er en partipolitisk uavhengig organisasjon som har eksistert siden 17. april 1964. Formålene er blant annet å fremme vennskap mellom Norge og Cuba, spre uavhengig og ulønnet informasjon blant det norske folket om det virkelige Cuba.

Adresse – Brugata 1

Nasjonalitet: – Cuba, Norge

Kommune – Oslo

Webside – http://www.cubaforeningen.no

Poststed – Oslo

Post nr – 0186