Beskrivelse av: – Folkedansgruppen Ayekantun ble stiftet i mai 1999. I starten var det ca 10 barn under ledelse av skolelærer Patricio Quintana. Gruppen består av barn og ungdommer av chilensk opphav mellom seks og 18 år.

Ayekantun har i repertoaret om lag 30 danser fra ulike deler av Chile. Blant annet ulike folkedanser fra nord-, sentral-, og Sør-Chile, fra Påskeøya og urbefolkningsregionen Araucania.

Gruppen har også opptrådt nasjonalt og internasjonalt, blant annet for kongeparet under Skien Festival. I 2005 var også Ayekantun på studietur i Chile, og fikk blant annet hilse daværende president Michelle Bachelet på presidentpalasset La Moneda.

E-postadresse – quintana.patricio@gmail.com

Adresse – Høybråtenveien 25 F

Nasjonalitet: – Chile, Norge

Kommune – Oslo

Webside – http://www.ayekantun.org/

Poststed – Oslo

Post nr – 1055