Beskrivelse av: – Minotenk er en tankesmie som jobber med å definere problemstillinger og utfordringer som angår minoriteter i Norge. Formålet er å bli en ledende kunnskapsbase og nettverksformidler for personer som engasjerer seg i minoritetspolitikk.

Minotenk gjennomfører dialogmøter, foredrag, konferanser og kurs i hele Norge, og er opptatt av å sette gode ideer ut i live, vår virksomhet er resultatorientert og bærer preg av praktisk tenkning.

E-postadresse – post@minotenk.no

Adresse – Torggata 1

Nasjonalitet: – Norge

Kommune – Oslo

Webside – http://minotenk.no

Poststed – Oslo

Post nr – 0181