Beskrivelse av: – En interesseorganisasjon for alle polakker i Norge og andre polsk- og norsktalende venner som er opptatt av polakkenes levekår i Norge.

Formålet med klubbens ideelle arbeid er å gjøre både Polens og Norges samtid, kultur og historie bedre kjent både for polakkene og nordmennene, og gjennom mange felles integreringsstiltak, foredragsvirksomhet og gjensidig kultur- og forskningsutveksling. Foreningen driver også med veldedighetsarbeid rettet mot barn og unge og andre trengende.

Klubben er en frivillig organisasjon, har registrerte medlemmer og er medlem av ERAS-gruppen, EMI, Oslo kommune.

E-postadresse – edith.stylo@facebook.com

Adresse – Sloreåsen 38A

Nasjonalitet: – Norge, Polen

Kommune – Oslo

Webside – http://www.klub-pl.no

Poststed – Oslo

Post nr – 1257