Prosjektet hadde som mål å bedre Barne-, ungdoms- og familieetatens arbeid med minoritetsfamilier i Oslo. Erfaringer viste at par med minoritetsbakgrunn utgjorde en stor andel av familier som kom til mekling i forbindelse med separasjon og skils­misse, mens de var underrepresentert i det forebyggende tilbudet. Regn­bueprosjektet er faglig forankret ved Sentrum familiekontor og admi­nistrativt forankret i Barne-, ungdoms- og familieetaten Region øst.

Prosjektleder Atnaf Berhanu Kebreab ønsket å styrke det forebyggende arbeidet ved å utdanne ledere fra minoritetsgruppene som skulle arbeide fore­byggende med minoritetsfamilier med støtte i familiekontorene. Prosjektet har følgende hovedmål: Å skape en annerledes møteplass tuftet på verdier som integrering, mangfold og likeverdighet. Å forebygge uønskede og vanskelige konflikter i minoritetsfamilier. Ansatte i familievernet skal kunne øke sin kunnskap, forståelse og kompetanse i møte med familier med en annen kulturbakgrunn enn den norske. Prosjektet skal avsluttes i 2007 og NOVA fikk i oppdrag å evaluere det i august 2007.

Regnbueprosjektet – en evaluering
Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/3044/1/3044_1.pdf

Utgitt år – 2007

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 48

Dokumenttype – e-tidsskrift