SSB-rapport “Fullføring av videregående opplæring” undersøker overgangen fra grunnskolen til videregående opplæring, samt gjennomstrømningen gjennom videregående. Rapporten har et særskilt fokus på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.
Hele 94 prosent av elevene som avsluttet grunnskolen i 2004, gikk direkte over. Tallene for norskfødte med innvandrerforeldre og øvrige elever er svært like, og ligger henholdsvis på 95 og 96 prosent.
Tilsvarende tall for innvandrere er betydelig lavere: 67 prosent av elevene i denne gruppen går direkte over. Innvandrere som ikke går direkte over til videregående skole samme år som de avslutter grunnskolen, har ofte kort botid i Norge, svake resultater fra grunnskolen og de er ofte eldre enn de andre elevene.

Ny rapport fra SSB om videregående opplæring
Lenke til fulltekst – http://www.ssb.no/emner/04/02/30/rapp_201145/rapp_201145.pdf

Antall sider – 50

Utgiver – Statistisk Sentralbyrå

ISBN – 978-82-537-8255-3 (trykt), 978-82-537-8256-0 (elektronisk)

Språk – Norsk

Undertittel – Gjennomstrømning blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Utgitt år – 2011

Dokumenttype – rapport