Mange voksne flyktninger mangler grunnskoleopplæring eller har for svake grunnleggende ferdigheter til at de kan klare seg i utdanningssystemet eller i arbeidslivet. Introduksjonsprogram må inneholde tiltak som forbereder til dette.
Grunnskoleopplæring/basiskompetanse kan sammen med andre kvalifiserende tiltak inngå som innhold i programmet. Det er ikke fastsatt noen grense på timefordelingen for grunnskolefag og øvrige kvalifiserende opplæringstiltak. 

Grunnskoleopplæringen for voksne i introduksjonsprogrammet
Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/Grunnskoleoppl%C3%A6ring%20for%20voksne%20i%20introprogrammet.pdf

Utgitt år – 2011

Utgiver – IMDi/Utdanningsdirektoratet

Språk – Norsk

Antall sider – 2

Dokumenttype – handlingsplan