Målet med introduksjonsordningen er å sikre at den som trenger grunnleggende kvalifisering skal få relevante tiltak og veiledning for å komme i utdanning eller jobb. For å gi potensielle deltakere en innføring i hva introduksjonsprogrammet er, har IMDi laget en egen brosjyre som redegjør for programmet.

Brosjyren tar for seg:
– Bosetting i kommunen
– Kartlegging av kompetanse
– Individuell plan
– Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
– Språkpraksis
– Arbeidspraksis
– Sosiale nettverk
– Jobb/utdanning

Ny brosjyre om introduksjonsordningen
Utgiver – IMDi

Dokumenttype – Hefte/Håndbok

Utgitt år – 2011

Antall sider – 20

Språk – Amharisk, Arabisk, Dari, Engelsk, Fransk, Persisk, Russisk, Somali, Sorani, Tigrinja, Norsk

Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/BrosjyrerHefterHaandbok/Brosjyre_Introduksjonsprogram.pdf

ISBN – 978-82-8246-049