– Handlingsplanene mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse har ført til økt bevissthet om denne problematikken i offentlig sektor og blant befolkningen, økt kompetanse og samarbeid i offentlig sektor og flere tilgjengelige hjelpetiltak, sa statsråd Audun Lysbakken da han presenterte resultatene fra handlingsplanarbeidet.

Forankre arbeidet i det offentlige
Lysbakken sa at den norske stat er forpliktet til å beskytte alle innbyggere mot overgrep.
– Ett av hovedmålene med handlingsplanene vært å styrke den offentlige innsatsen og få forankret dette arbeidet i offentlig sektor. Det mener jeg vi langt på vei har oppnådd, sa Lysbakken.

Nye handlingsplaner nødvendig
Innsatsen på feltet krever imdilertid målrettet arbeid over tid og Regjeringen har derfor besluttet en ny handlingsplan for 2012. Blant tiltakene som videreføres er ordningen med minoritetsrådgivere i videregående skoler som fra 2012 også vil omfatte ungdomstrinnet.
– 2012 skal brukes til å vurdere hvordan innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelser skal innrettes fremover, men det er viktig at arbeidet ikke stopper opp og derfor viderefører vi handlingsplanene i 2012, sa Lysbakken.

Ny handlingsplan mot tvangsekteksap og kjønnslemlestelse
Utgitt år – 2011

Dokumenttype – handlingsplan

Språk – Norsk

Lenke til fulltekst – http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Tvangsekteskap/handlingsplan.pdf

Antall sider – 36

Utgiver – Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet