I IMDis høringssvar trekkes det først opp noen sentrale problemstillinger og forutsetninger som IMDi mener må være til stede for å oppnå utvlagets ambisjon om resultatlikhet mellom innvandrerbefolkningen og øvrig befolkning.

IMDi mener at Inkluderingsutvalget har gjort en grundig kunnskapsbasert gjennomgang av forskjeller innad i innvandrerbefolkningen og mellom innvandrerbefolkningen og øvrig befolkning i levekår, deltakelse i arbeid, utdanning og kvalifisering, samt i demokrati og samfunnsliv. Utredningen omtaler mål og strategier for hvordan samfunnet kan redusere, og på sikt fjerne disse forskjellene.

Todelt høringssvar
IMDis høringssvar er todelt. Først gir IMDi overordnede kommenterer og drøfter sentrale problemstillinger, samt noen forutsetninger som IMDi mener må være til stede dersom Inkluderingsutvalgets ambisjonsnivå om resultatlikhet mellom innvandrere og øvrig befolkning skal nås. I del to i høringssvaret gir IMDi mer detaljerte kommentarer til hvert kapitel.

IMDis høringssvar til Inkluderingsutvalget
Utgitt år – 2011

Dokumenttype – artikkel

Antall sider – 6

Utgiver – IMDi

Undertittel – http://www.imdi.no/Documents/H%C3%B8ringer/Vedlegg%201_IMDIs%20h%C3%B8ringssvar_NOU%20Bedre%20Integrering.pdf

Språk – Norsk