Rapporten viser blant annet at tempoet for bosetting av enslige mindreårige er høyt. Ved begynnelsen av året hadde 179 enslige barn og unge ventet mer enn 3 måneder på å bli bosatt. Nå er tallet nede i 77. Med kompetente bosettingskommuner, lykkes det med å bosette et høyt antall enslige barn og unge i stadig raskere tempo. I september måned alene, ble 42 prosent av alle enslige mindreårige bosatt innen 3 måneder. Dette er det høyeste volumet så langt i år, og det ser ut til at det går enda raskere i månedene som kommer.
Mange lengeventende
Samlet sett, er det 1869 mennesker som venter på å bli bosatt fra mottak. 32 prosent har ventet i mer enn 6 måneder. Av disse lengeventende, er 77 prosent enslige. 55 prosent er enslige menn. Det har vært flere lengeventende kun en gang tidligere siden IMDi ble opprettet i 2006.

Bosettingsrapport januar – september 2011
Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/Bosetting/IMDi_kvartalsrapport_september2011.pdf

Utgitt år – 2011

Utgiver – IMDi

Undertittel – Kvartalsrapport for bosetting

Språk – Norsk

Antall sider – 9

Dokumenttype – rapport