I undersøkelsen av rekruttering av hjemmeværende kvinner til prosjekter, ble rekrutteringsprosesser i tre utvalgte Ny sjanse-prosjekter dokumentert. Kartleggingen viser at ved rekruttering via offentlige instanser samarbeider prosjektene hovedsakelig med NAV og voksenopplæringssentra, men også med rådgivere i kommunene/bydelene, helsestasjoner, skoler og barnehager.
Ved rekruttering via innvandrermiljøer, såkalt bred rekruttering, er det viktig å få kontakt med sentrale personer i miljøene som kan påvirke andre. Kontakt via løst koplede nettverk er gjennomgående den mest effektive metoden etter at prosjektene har kommet i gang. Å kontakte miljøer på denne måten krever tid og tålmodighet, men gir resultater etter hvert som man får tak i sentrale personer.
Rapporten og håndboken vil være nyttig for alle som arbeider med veiledning og kvalifisering av flerkulturelle kandidater.

Metodeutprøving Ny sjanse 2010
Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/Rapport_Metodeutpr%C3%B8ving%20Ny%20sjanse_web.pdf

Dokumenttype – rapport

Utgiver – IMDi

Språk – Norsk

Antall sider – 85

Utgitt år – 2011