iFAKTA er en årlig oppdatering av utvalgte nøkkeltall, informasjon og begreper om innvandring og integrering. Heftet er trykt både på norsk og engelsk og kan bestilles fra bestilling@imdi.no.

Heftet omtaler blant annet:

– Aktører på innvandrings- og integreringsfeltet
– Nøkkelbegreper
– Innvandrerbefolkningen
– Asylsøkere og flyktninger
– Arbeidsinnvandring
– Familieinnvandring og ekteskapsmønstre
– Utdanning
– Tvangsekteskap
– Kjønnslemlestelse
– Kriminalitet

iFAKTA 2011
Språk – Engelsk, Norsk

Utgiver – IMDi

Dokumenttype – rapport

Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/BrosjyrerHefterHaandbok/iFAKTA2011.pdf

Undertittel – Faktahefte om innvandrere og integrering

Utgitt år – 2011

ISBN – ISBN 978-82-8246-076-7

Antall sider – 81