Sammendrag:

Dubai, i De Forente Arabiske Emirater, har hatt en eksplosiv økonomisk vekst de siste tiårene, delvis p.g.a. det lave lønnsnivået til asiatisk arbeidskraft. Selv om gjestearbeiderpopulasjon utgjør 81 prosent har det utviklet seg et etnisk hierarki hvor de lokale emiratiene troner øverst foran amerikanere og europeere. Nederst finner man asiatiske migranter, bl.a. filippinske. Gjestearbeiderne har ikke krav på statsborgerskap og har derfor ingen borgerlige rettigheter i landet. Samtidig gir politiske og økonomiske problemer i hjemlandet, Filippinene, insentiv til migrasjon.

Migrasjonsstrømmene fra asiatiske land til gulfen har mange makrostrukturelle elementer ved seg. Jeg har allikevel valgt å fokusere på de kognitive, kulturelle modellene til ulike personer i en filippinsk kulturbedrift som har som ambisjon og styrke den filippinsk nasjonalidentiteten. De fleste av disse er også med i den den multietniske og karismatiske menigheten International Church of Christ, som i sin bibelbaserte modell har innbakt sosial kontroll og konservativ religiøs disiplin for å være mest mulig autentisk. Jeg vil utforske hva som ligger bak disse evangelistenes motivasjon for å drive med business og entreprenørskap i et land som styres av en for religiøs og kulturell kontrast.

Jeg tar utgangspunkt i at mennesker har dynamiske, plastiske og fleksible identiteter, som med kulturelle, kognitive modeller. Jeg vil vise hvordan forskjellige individer forholder seg til forskjellige kulturelle modeller på forskjellig måte i forskjellig kontekst. Teoretisk trekker jeg en linje fra Barths generative modell til Anthony Cohens individfokuserte identitetsteori til kognitiv modellteori, hovedsaklig representert ved Strauss og Shore.
No ordinary Filipino expats
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/sai/2007/67605/NoxOrdinaryxFilipinoxExpatsx-xTransnasjonalexidentiteterxogxkognitivexmodellerxblantxfilippinskexkulturentreprenxrerxixDubaix-xferdig-fix..pdf

Utgitt år – 2007

Dokumenttype – Masteroppgave

Utgiver – UiO

Språk – Norsk

Undertittel – transnasjonale identiteter og kognitive modeller blant filippinske kulturentreprenører i Dubai

Antall sider – 113