For å vurdere dette har vi samlet inn omfattende data om levekårene til 500 flyktninger og om kvalifiseringsarbeidet i de kommunene de ble bosatt.

Viktige spørsmål som belyses er:

  • I hvilken grad gjennomføres de gjeldende bosettingsstrategiene?
  • Er det mulig å gjenfinne effekter av myndighetenes bosettingsarbeid på flyktningenes senere levekår?
  • Hvordan kan måloppnåelsen for bosettingsarbeidet bedres?
  • Hvor mange av flyktningene flytter fra bosettingskommunen, og hvor og hvorfor flytter de?
  • Hvordan går det med de flyktningene som flytter?

Styring over eget liv
Lenke til fulltekst – http://www.fafo.no/pub/rapp/344/344.pdf

Utgitt år – 2000

Utgiver – FAFO

Undertittel – Levekår og flytteaktivitet blant flyktninger i lys av myndighetenes bosettingsarbeid

Språk – Norsk

Antall sider – 260

Dokumenttype – rapport

ISBN – 82-7422-324-1