Totalt 194 nye saker har kommet til minoritets- og integreringsrådgiverne. Antall aktive saker holder seg ganske jevnt – 1. halvår 2010 lå det på 328, mens det 1. halvår 2011 rapporteres om til sammen 305 aktive saker. 
Fordeling på type saker er omtrent den samme, med ”frykt for tvangsekteskap” og ”ekstrem kontroll” som de hyppigste. Integreringsrådgiverne mottar de fleste sakene som gjelder gjennomført tvangsekteskap og ungdom som er etterlatt i utlandet, mens minoritetsrådgiverne mottar de fleste henvendelsene som gjelder frykt for tvangsekteskap og alle saker som gjelder trusler/vold og ekstrem kontroll. 
Gutteandelen har gått litt ned – fra 23% 1. halvår 2010 til 16% 1. halvår 2011. Aldersfordelingen er omtrent som tidligere med en liten overvekt av henvendelser fra ungdom under 18 år (53%).

IMDis halvårsstatistikk for arbeidet mot tvangsekteskap
Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/Tall%20og%20fakta/TVE_Halv%C3%A5rstall%202011.pdf

Utgiver – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Språk – Norsk

Dokumenttype – rapport

Utgitt år – 2011

Antall sider – 2