Migrasjon er en kompleks prosess, og både deres egne og familiens ønsker utfordres av de mulighetene og begrensningene som finnes i transittland, som igjen påvirker hvilke land ungdommene ender opp i. Reisen skjer på en tid i livet hvor de er underveis fra å være barn til å bli voksen, og både ungdommene og deres familie har et håp om at de skal kunne få en bedre framtid om de reiser ut enn det de ville fått i opprinnelseslandet. Rapporten er gjort på oppdrag for Justis- og politidepartementet.

 

En route: A study of unaccompanied minors

This study seeks to identify the underlying causes and motives which underpin unaccompanied minors’ migration, as well as provide knowledge and insight into what determines which country they end up in. The study is primarily based on qualitative interviews, which emphasised unaccompanied minors’ personal experiences and understanding of the migration process. Their stories are further contextualised by interviews with professionals working with unaccompanied minors in reception centres and on issues of child protection. The study is commissioned by the Norwegian Ministry of Justice and the Police.

Complete English Summary can be found in the web edition (nettutgave).

Underveis
Lenke til fulltekst – http://www.fafo.no/pub/rapp/20164/20164.pdf

Utgitt år – 2010

Utgiver – FAFO

Undertittel – En studie av enslige mindreårige asylsøkere

Språk – Norsk

Antall sider – 96

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7422-733-0