Sentralt står spørsmålet om migrasjon fører til utvikling og om det bidrar til å redusere fattigdom. Rapporten tar for seg migrasjonsordninger for ufaglærte både i Norge og i andre land, og peker på hvilke valg og avveininger som må gjøres dersom myndighetene ønsker å etablere nye ordninger. For å illustrere ulike muligheter, presenterer rapporten noen modeller for sirkulær migrasjon.
Sirkulær migrasjon
Lenke til fulltekst – http://www.fafo.no/pub/rapp/20173/20173.pdf

Utgitt år – 2010

Utgiver – FAFO

Undertittel – Midlertidig arbeidsinnvandring av ufaglært arbeidskraft fra utviklingsland

Språk – Norsk

Antall sider – 100

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7422-749-1