MIPEX evaluerer og sammenligner hva myndigheter i alle 27 EUs medlemsstater, samt Norge, Sveits, Canada og USA gjør for å fremme integrering av innvandrere.
Rapporten publiseres av Migration Policy Group og British Council i samarbeid med en rekke lokale partnere i alle land som deltar i studien. I Norge er det Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM).
Et interaktivt verktøy
MIPEX tar utgangspunkt i nesten 150 politikkindikatorer og dekker sju områder som påvirker en innvandrers løp fra nykommer til statsborger;
– Adgang til arbeid.
– Familiegjenforening.
– Varig opphold.
– Politisk deltakelse.
– Adgang til statsborgerskap.
– Vern mot diskriminering i utdanning.

Lenke til fulltekst – http://www.mipex.eu/play/map.php

Utgitt år – 2011

Utgiver – British Council & Migration Policy Group

Språk – Engelsk

Dokumenttype – rapport