Kommune – Oslo

E-postadresse – majoran@utrop.no

Webside – http://www.utrop.no

Adresse – Lakkegata

Beskrivelse av: – test

Nasjonalitet: – Flernasjonal, Norge

Poststed – Oslo

Tlf – 2222222

Post nr – 0186

Navn – Utrop

Beskrivelse av: – Utrop er Norges første og eneste nettportal, avis og TV som har nyheter, underholdning og aktualiteter om det flerkulturelle Norge. Utrop ble etablert som nettportal i 25. oktober 2001, og 15. juni 2004 ble første utgave av papiravisen gitt ut. Utrop gis ut annenhver uke.

Utrop er ikke-partipolitisk og er religiøs uavhengig avis. Vi arbeider i tråd med Redaktør Plakaten og Vær Varsom Plakaten som er utarbeidet av Pressens Faglige Utvalg (PFU). Vi følger Tekstreklame Plakaten som gir etiske retningslinjer om bruk av testreklame.

Utrop driver seriøs og kritisk journalistikk, og fungerer som minoritetenes arena for fri informasjon, samfunnskritikk og debatt. Hovedaktiviteten er å publisere nyheter, aktualiteter og debatt som angår det flerkulturelle kultur- og samfunnslivet.

Utrop går ut i feltet, intervjuer og tar aktiv del i samfunnsspørsmål. Utrop fungerer som en arena der lesere kan holde oppdatert om samfunnsutviklingen, dele sine erfaringer og få kunnskap og nettverk.

Utrops mål er å samle mennesker med all etnisk bakgrunn, også nordmenn under et flerkulturelt grunnlag og på like vilkår for å få til et tolerant samfunn med respekt for mangfoldet.

Utrop vil bidra til et samfunn fri for rasisme og fordommer, til et demokratisk, liberalt og pluralistisk samfunn, basert på likeverd mellom kjønn, legning og etnisk- og religiøs bakgrunn og humanistisk etikk, menneskesyn og virkelighetsforståelse.

Utrop er en selvstendig mediebedrift basert på et ideelt grunnlag og uten noen form for kommersielle hensikter, men som alle andre mediebedrifter er vi avhengig av annonseinntekter for overlevelsen av avisen.

Utrops redaksjonelle aktiviteter er et resultat av en selvstendig og uavhengig journalistisk vurdering, og innholdet er uten bindinger til utenforstående interesser.

Adresse – Lakkegata 55 D

E-post offentlig –

Tlf offentlig –

E-postadresse – utrop@utrop.no