Gutter og unge menn er tilbakeholdne med å fortelle at de har det vanskelig hjemme, blant annet fordi de ikke vil fremstå som svake, og fordi problemer som tvangsekteskap assosieres med jenter.