SSB har analysert hvor lang tid det tar før flyktninger med rett og plikt til introduksjonsprogram, kommer i arbeid og utdanning. Det tas høyde for lokalt arbeidsmarked og flyktninggruppens sammensetning.