Last ned rapport

Samlet har det vært en positiv utvikling i andel ansatte med innvandrerbakgrunn i heleide statlige virksomheter i 2013. Det dokumenterer IMDi i siste rapport over status og aktiviteter for økt mangfold i 25 heleide statlige virksomheter.