Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og
Erika Braanen Sterri

Last ned rapport

Kommunane tolkar regelverket rundt introduksjonsprogram ulikt. Om grunnskuleopplæring blir rekna som gyldig del av eit introduksjonsprogram eller ikkje, varierer frå kommune til kommune, konkluderer forskarar i Fafo-rapporten “Rett til utdanning?”.