For at dei som er utsette for tvangsekteskap og kjønnslemlesting, skal få best mogleg hjelp, er det viktig at politikken og tiltaka er kunnskapsbaserte. På oppdrag frå IMDi har Fafo samanfatta forsking på feltet og identifisert kunnskapshòl.