Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Last ned rapport

IMDi har et godt stykke på vei innfridd forventningene som lå til grunn da direktoratet ble opprettet, men det finnes områder som kan utvikles videre. Det mener konsulentselskapet Agenda Kaupang som har evaluert IMDis arbeid.