Last ned rapport

Agenda Kaupang har gjennomført tre lokale utviklingsverkstader, der friviljugheita, næringslivet og kommunen har sett på samarbeidsløysingar i integreringsarbeidet. Sluttrapporten inkluderer forslag til modell for gjennomføring av slike verkstader.