Last ned rapport

Lurar du på kva IMDi gjorde i 2016? Her kan du laste ned årsrapporten vår med vedlegg.

Statistikkrapportering 2016 (PDF, 530 KB)

Årsrapport for busetting 2016 (PDF, 2 MB)

Forsknings- og utviklingsprosjekter 2016 (PDF, 2 MB)

Status for likestilling i IMDi 2016 (PDF, 122 KB)

Bruk av tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet 2015 (PDF, 1 017 KB)

Tiltaksrapportering for Handlingsplan mot tvangsekteskap,

kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2016 (PDF, 996 KB)

IMDis arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2016 (PDF, 2 MB)

Kommunale utviklingsmidler – rapport for perioden 2013–2016 (PDF, 442 KB)

Revisjon av IMDis årsregnskap 2016 – Riksrevisjonens beretning (PDF, 213 KB)