Last ned rapport

I IMDis årsrapport for 2018 kan du lese om arbeidet vårt gjennom året, og hvilke resultater vi har oppnådd. Sammen med rapporten har vi laget en oppsummering av hvordan det går med integreringen i Norge.

Vedlegg

Tilstand og utviklingstrekk (PDF, 1 MB)

Statistikkrapportering 2018 (PDF, 742 KB)

Årsrapport for busetting 2018 (PDF, 3 MB)

Forsknings- og utviklingsprosjekter 2018 (PDF, 988 KB)

Status for likestilling i IMDi 2018 (PDF, 283 KB)

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner 2017 (PDF, 908 KB)