Last ned rapport

Delstudier:

Flyktningers møte med distriktskommuner (PDF, 1 MB)

Arbeidsgiverperspektivet på integrering av flyktninger i distriktskommuner (PDF, 1 MB)

Tjenesteperspektivet på integrering av flyktninger i distriktskommuner (PDF, 1 MB)

Høgskolen i Innlandet og Østlandsforskning har studert integrering i tre små kommuner i Oppland. De anbefaler en mer samordnet organisering av de ulike aktørene som er involvert i integreringsarbeidet i kommunen, for å sikre økt overgang til arbeid.