Anne Hege Strand og
Marianne Takvam Kindt

Last ned rapport

Denne kunnskapsoversikten fra Fafo viser at de største risikofaktorene for utenforskap blant unge i utsatte boområder først og fremst ser ut til å handle om levekårsutfordringer, og sekundært om egenskaper knyttet til selve boområdet.