Familiepolitikk i det flerkulturelle Norge

Norge er et flerkulturelt samfunn. Det blir hevdet at det norske likestillingsprosjektet ikke tar hensyn til det, fordi det i stor grad er knyttet til en ”moderne” hvit/ vestlig livsform. Kulturell pluralisme som følge av den ”nye”, ikke-vestlige innvandringen utfordrer derfor Helga Hernes´ (1987) påstand om at statsfeminismen gjør de skandinaviske velferdsstatene spesielt kvinnevennlige.