Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser

Prosjektet «Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser» tar utgangspunkt i at antall innvandrere og arbeidsinnvandrere har økt betraktelig de siste årene og at stadig flere arbeidsplasser har blitt flerkulturelle. Poenget med prosjektet er å undersøke de erfaringer bedrifter har gjort seg med arbeidsinnvandrere, både når det gjelder rekruttering og kvalifikasjonsgrunnlag, språk og kommunikasjon og rutiner eller tradisjoner for håndtering av kvalitets- og sikkerhetsspørsmål. Prosjektet er finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond, LO og Fellesforbundet og det er satt ned en referansegruppe med erfarne representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Denne håndboka er resultatet av gruppens arbeid.