Integrering av flyktningkvinner i et norsk lokalsamfunn

Sammendrag: Med denne masteroppgaven har jeg søkt å belyse hvordan integrering som velferdspolitisk tiltak kan foregå i skjæringspunktet mellom byråkrati og individ med bakgrunn i feltarbeidet som er foretatt i et lokalsamfunn jeg har kalt Fjordbygda, og som ligger i sørøst-Norge. Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 2003-2005. Aktørene i en integreringsprosess har jeg delt inn […]