Den uheldigste form for immigrasjon

Det å være flyktning og barn, innebærer at man er totalt overlatt til omgivelsene og andre personers avgjørelser. Det at nesten hele Europa var rammet av krig og usikkerhet, gjorde at tilværelsen ble enda vanskeligere. Hvis man i tillegg hadde et jødisk opphav, vet vi at tilværelsen for de aller fleste innebar forfølgelse, store lidelser og i siste instans, tortur og drap.