Rundskrivet fastsetter retningslinjer for tildeling av tilskudd til forsøk med gratis kjernetid i barnehage for første halvår 2015, og gjelder for Drammen, Bergen (skolekretsene Slettebakken, Ny Krohnborg og Fridalen i bydel Årstad) og Oslo (bydelene Gamle Oslo, Søndre Nordstrand, Alna, Bjerke, Grorud og Stovner).

I løpet av 2015 innføres det en nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehage for alle fire- og femåringer i familier med lav inntekt. Nærmere informasjon om den nye ordningen vil bli sendt kommunene i løpet av våren 2015.

Tilskudd til forsøk med gratis kjernetid i barnehage
Språk – Norsk

Dokumenttype – handlingsplan

Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/Rundskriv/2015/Rundskriv_Gratis_kjernetid_2015.pdf

Antall sider – 4

Utgiver – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Utgitt år – 2015