Beskrivelse av: – Norsk-kroatisk forening er en uavhengig forening som skal arbeide for å fremme samarbeid og kontakter mellom Norge og Kroatia på alle områder. Foreningen skal fremme forståelse mellom nordmenn og kroater,bidra til at kroatisk kultur og samfunnsliv blir bedre kjent i Norge,og at norsk kultur og samfunnsliv blir bedre kjent i Kroatia. Foreningen skal arbeide for økt samkvem innenfor bl.a. følgende felter:

* Kultur.
* Sport.
* Utdanning og forskning.
* Menneskerettigheter.
* Økologi.
* Økonomi.

E-postadresse – [PRIVATE]: eskild@portu.no

Kommune – Bergen

Webside – http://random.zerodogg.org/

Poststed – Bergen

Post nr – 5018

Poststed – Oslo

Nasjonalitet: – Kroatia, Norge

Webside – http://www.norkrof.no/

Post nr –

Kommune – Oslo

E-postadresse – norkrof@yahoo.no