Beskrivelse av: – Tyrkisk barn- og ungdomsorganisasjon er en frivillig, demokratisk oppbygd og uavhengig organisasjon målrettet for barn og ungdom under 18 år. Antall medlemmer er ca 200. Organisasjonen ble stiftet i 2005. Medlemmene er hovedsaklig tyrkisktalende barn og ungdom (tyrkere, kurdere, tatarere, usbekere og afghanere).

Foreningen gjennomfører en del prosjekter som fotballturneringer, svømme- og hytteturer. Foreningen jobber også mot kriminalitet, rusavhengighet og (penge)spillavhengighet. Man oppfordrer og motiverer også barn og unge til å ta høyere utdanning.

Organisasjonen jobber også for at barn og ungdom skal ha det sosialt godt sammen, være integrert i det norske samfunnet og unngå å falle utenfor samfunnet. Siden det er viktig at barna og ungdommene kjenner begge sine to kulturer, jobber man aktivt for å spre mest mulig kunnskap om både Norge og Tyrkia.

Adresse – Pottemakerveien 4

Nasjonalitet: – Norge, Tyrkia

Kommune – Oslo

Webside – http://www.tyrkiskorg.no

Poststed – Oslo

Post nr – 0954