Beskrivelse av: – Kurdiske Kulturforening i Ringerike jobber for fremme kurdisk kultur i fylket. Et viktig formål er å samarbeide med andre foreninger i Ringerike for å bringe kurdere og nordmenn nærmere sammen gjennom kulturelle arrangementer. Stiftet i 2002.

Foreningen er initiavtager bak Newroz-festen og ramadanfeiringen i Hønefoss. Man har også tidligere deltatt i Håndverksdagene juni 2008 i Ringerike og i den årlige kulturfestivalen i Ringerike.

E-postadresse – azari73@hotmail.com

Nasjonalitet: – Flernasjonal

Kommune – Hønefoss

Webside – http://www.webkurdistan.com

Poststed – Hønefoss

Post nr – Postboks 81, 3502