Høsten 2003 dukket det i norske medier opp en debatt som handlet om bruken av det muslimske hodeplagget hijab. Denne masteroppgaven handler om hvilke fremstillinger som preget denne debatten i ulike norske aviser. Spørsmålet oppgaven stiller er hvilke medierammer som kjennetegner medienes fremstilling av hijabdebatten. Den undersøker hvilke stemmer og aktører som slipper til i debatten og hvordan disse påvirker medierammene som skapes. I tillegg ser oppgaven på hvordan medierammene påvirkes av avisenes og skribentenes politiske, kulturelle og ideologiske ståsted. Spørsmålene blir besvart gjennom en kvantitativ analyse av fem norske aviser som tar for seg omfanget av debatten og hvem som kommer til orde i den. I tillegg er det en kvalitativ analyse av utvalgte artikler som tar for seg hvilke medierammer som blir brukt og hva disse medierammene inneholder. Det teoretiske bakteppet for denne analysen er ideen om at det finnes et skille mellom ”oss og de andre” i fremstillingen av minoriteter i norske medier, og at dette skillet har en historisk bakgrunn fra orientalismen og at orientalistiske fremstillinger fortsatt er levende i dag. Oppgaven viser at hijabdebatten rommer to store motsetninger i fremstillingen. Den ene er kvinneundertrykkingsrammen og den andre er rettighetsrammen. Disse to medierammene brukes i varierende grad og på ulik måte i de forskjellige avisene. Oppgaven viser også at det er et klart skille mellom ”oss” og ”de andre” i norske medier.

Den store debatten om et lite stykke tøy
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/mediekomm/2008/69129/masteroppgaven_HELT_ferdig%5B1%5D.pdf

Utgitt år – 2008

Utgiver – UiO

Undertittel – Medierammer i hijabdebatten

Språk – Norsk

Antall sider – 100

Dokumenttype – Masteroppgave