Norsk policy mot tvangsekteskap har gjennomgått store endringer i løpet av de ti siste årene. Forståelsene av problemet tvangsekteskap har endret seg, det samme har konstruksjonen av aktørene problemet angår. I denne oppgaven utfører jeg en rammeanalyse for å undersøke disse endringene, både i forhold til problemforståelse og aktørkonstruksjoner. Empirien min er den første handlingsplanen fra 1998, tiltakspakken “Fornyet innsats mot tvangsekteskap” og den siste handlingsplanen mot tvangsekteskap fra 2008.

Som teoretisk rammeverk har jeg sett på den såkalte multikulturalismedebatten, som jeg mener belyser den faktiske utviklingen i politikk på en god måte. Herunder kommer multikulturalister som Taylor og Kymlicka, kritikere av multikulturalismen som Okin & Wikan og til slutt de jeg har valgt å kalle post-multikulturalister, her representert ved Phillips og Bredal.
Handlingsplaner mot tvangsekteskap
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/statsvitenskap/2008/86403/Handlingsplanerxmotxtvangsekteskap.pdf

Utgitt år – 2008

Utgiver – UiO

Undertittel – Handlingsplaner mot tvangsekteskap: En rammeanalyse

Språk – Norsk

Antall sider – 88

Dokumenttype – Masteroppgave