Problemstillingen er kort: Ligger noe av årsaken til at innvandrerungdom er mer kriminelle i at de er mindre integrert og har svakere band til det norske samfunnet?

Samla sett er det et variert bilde som vises fram, men hovedkonklusjonen er at forskjeller mellom norske og innvandrere når det gjelder tilbøyelighet til å begå alvorlige kriminelle handlinger, ikke fullt ut kan forklares gjennom en teori om at norsk ungdom er bedre integrert i det norske samfunnet. Studien viser også at andre generasjon unge innvandrere er mer kriminelle enn første generasjon, selv om mye tyder på at andre generasjon er bedre integrert.

Innvandrerungdom – integrasjon og marginalisering
Plassering i mangfoldsbiblioteket – Nba Nm Ø

Lenke til fulltekst – http://nova.no/asset/1077/1/1077_1.pdf

Utgitt år – 2005

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 82

Dokumenttype – rapport

ISBN – 82-7894-224-2