Funnene i rapporten er basert på individuelle intervjuer og gruppeintervjuer med til sammen 29 unge menn og to unge kvinner i alderen 17-30 år. Rapporten har et kvalitativt, problemorientert fokus og sier ikke noe om omfang. Prosjektet er utført på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Flere av de intervjuede mennene har fått en autoritær oppdragelse der lydighet og respekt for eldre står sentralt. De forventes å ta ansvar for familiens velferd og omdømme/ære, og innordne seg i fellesskapet. De unge mennene har hatt konflikter med foreldrene bl.a. rundt valg av utdanning og partnervalg. «Fornorsking» er foreldres samlebetegnelse på sønners uønskede atferd og autonomibestrebelser. Noen foreldre bruker fysisk vold, hån og krenkelser for å få sønnen til å innordne seg, mens andre appellerer til hans lojalitet og ansvar for familiens ære. Unge menn kan også bli tvunget til å flytte til opprinnelseslandet mot sin vilje. Flere har opplevd misanerkjennelse både fra familiens og storsamfunnets side.

Mellom makt og avmakt
Plassering i mangfoldsbiblioteket – Ta B

Lenke til fulltekst – http://www.samfunnsforskning.no/Publikasjoner/Rapporter/2011/2011-004

Utgitt år – 2011

Utgiver – Institutt for samfunnsforskning

Undertittel – Om unge menn, tvangsekteskap, vold og kontroll

Språk – Norsk

Antall sider – 136

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7763-362-6 (print) / 978-82-7763-361-9 (nett)