Arnfinn H. Midtbøen ved Institutt for samfunnsforskning og Jon Rogstad ved Fafo har undersøkt diskriminering i arbeidslivet ved å sende ut 1800 fiktive jobbsøknader til reelle jobbutlysninger. Søknadene ble sendt parvis til hver utlysning. Kandidatene var like godt kvalifisert, men hadde navn som signaliserte ulik etnisk bakgrunn. Forskerne fant at sannsynligheten for å bli kalt inn til et jobbintervju i snitt reduseres med en fjerdedel for personer med utenlandskklingende navn.
– Med dette eksperimentet ville vi undersøke hvordan etnisitet påvirker ansettelsesprosessen frem til et jobbintervju. I prinsippet var det kun navnet som skilte de to jobbsøkerne fra hverandre. Likevel ser vi en betydelig forskjell i hvordan søknadene ble behandlet. Dette utfordrer grunnleggende likhetsidealer i det norske samfunnet og er verdt å ta på alvor, sier Arnfinn H. Midtbøen.

Uheldig for ungdom
Midtbøen tror arbeidsgiveres varierende kjennskap til etniske minoriteter er en viktig årsak til at utenlandske navn ofte er et hinder i tilgangen til arbeidslivet.
– Tidligere erfaringer, etniske stereotypier og en usikkerhet om jobbsøkere med utenlandske navn kan være like gode ansatte som like godt kvalifiserte søkere med majoritetsbakgrunn, er eksempler på dette.
Rogstad og Midtbøen mener dette er uheldig for minoritetsungdom.
– Ungdom født i Norge med innvandrerforeldre rammes av usikkerhet og fordommer mot foreldrene, til tross for at de er oppvokst her, og langt på vei har samme utdanningsnivå som etnisk norske. Undersøkelsen tyder på at denne gruppen har større problemer med å komme inn i arbeidslivet sammenlignet med like kvalifiserte personer med majoritetsbakgrunn, kun på grunn av deres utenlandske navn.

Vanskeligere å få jobbintervju med utenlandsk navn
Utgitt år – 2011

Undertittel – Diskrimineringens omfang og årsaker

Lenke til fulltekst – http://www.samfunnsforskning.no/content/download/36713/694474/file/R_2012_1_web.pdf

Dokumenttype – rapport

Antall sider – 113

Språk – Norsk

ISBN – 978-82-7763-377-0 (trykt) 978-82-7763-378-7 (pdf)

Utgiver – Diskrimineringens omfang og årsaker