Flyktningenes flyttinger er langt mer sentraliserende enn flyttingene til befolkningen for øvrig, viser en undersøkelse fra SSB.
Hvert år blir nyankomne flyktninger bosatt i ulike kommuner rundt om i landet. Mange av dem flytter videre, enten til en annen kommune, eller ut av landet. 
Monitor for sekundærflyttinger blir gitt ut hvert år og presenterer oppdaterte tall for flyttemønsteret blant bosatte flyktninger i Norge. I denne monitoren beskrives og analyseres flytteatferden til flyktninger bosatt i 10-årsperioden 2000-2009.

Sekundærflytting blant flyktninger
Lenke til fulltekst – http://www.ssb.no/emner/02/02/20/rapp_monitor_flytting/rapp_201130/rapp_201130.pdf

Utgitt år – 2011

Utgiver – Statistisk Sentralbyrå

Undertittel – Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2000-2009

Språk – Norsk

Antall sider – 68

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-537-8175-4 (trykt), 978-82-537-8176-1 (elektronisk)