Tlf offentlig – Nei

Mobil offentlig – Nei

E-post offentlig – Nei

Kommune – Oslo

Facebook profil –

Min eller min forelder sitt fødeland – Chile

E-postadresse – post@radiolatinamerika.no

Webside – http://radiolatinamerika.com

Kvalifikasjoner – Norsk-chilener og ansvarlig redaktør i Radio Latin-Amerika.

Poststed –

Språk – Spansk, Norsk

Tlf –

Etternavn – Dahle

Interressert i – intervjuobjekt media, prosjektmedarbeider

Fornavn – Hans

Post nr –

Mobil – +4748092382

Mobil offentlig – Ja

Min eller min forelder sitt fødeland –

E-post offentlig – Ja

Tlf offentlig –