Fra 1. september 2004 vil den nye introduksjonsloven gjøre det obligatorisk for alle kommuner som bosetter flyktninger å tilby introduksjonsprogram til samtlige nyankomne flyktninger med behov for grunnleggende kvalifisering.

Denne rapporten peker på en del utfordringer ved å tilby introduksjonsprogram for alle nyankomne flyktninger. Flere sentrale spørsmål blir også belyst i rapporten: Hvordan kan og bør et heldags introduksjonsprogram settes sammen? Hvordan påvirker måten man organiserer et introduksjonsprogram på det kvalifiseringstilbudet flyktningene får? Hvordan påvirker innholdet i kvalifiseringstilbudet flyktningenes videre integrering i samfunnet? Hvilken rolle spiller frivillig sektor i integreringsarbeidet?

Kvalifisering for alle
Lenke til fulltekst – http://www.fafo.no/pub/rapp/414/414.pdf

Utgitt år – 2003

Utgiver – FAFO

Undertittel – Utfordringer ved obligatorisk introduksjonsordning for nyankomne flyktninger

Språk – Norsk

Antall sider – 125

Dokumenttype – rapport

ISBN – 82-7422-403-5