Viktige spørsmål for evalueringen er:

• Hvilket arbeid har de ulike organisasjonene utført som svar på bevilgningene de fikk tildelt?

• Hvilke resultater har organisasjonene oppnådd i forhold til målsettingene de satte?

• Hvorfor har/har ikke organisasjonene oppnådd gode resultater?

Til slutt i rapporten gis en oppsummerende, sammenlignende evaluering av organisasjonenes tiltak i arbeidet mot tvangsekteskap

Tvangsekteskap
Lenke til fulltekst – http://www.fafo.no/pub/rapp/373/373.pdf

Utgitt år – 2002

Utgiver – FAFO

Undertittel – En evaluering av mottiltakene

Språk – Norsk

Antall sider – 217

Dokumenttype – rapport

ISBN – 82-7422-358-6